Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Step by Step on code!

Trong quá trình học python, mình cũng như nhiều bạn khác khi mới tập code, đều muốn hiểu mỗi đoạn code có chức năng gì và khi run thì nó sẽ hiển thị kết quả như thế nào ra output. Mình kiếm được 1 site khá hay là https://pythontutor.com

Trang này có chức năng là diễn giải từng đoạn code của bạn, thực hiện những chức năng gì và kết quả như thế nào! Rất hữu ích cho những bạn mới làm quen với lập trình và học thuật toán.

Vào trang https://pythontutor.com và click “Start writing and visualizing code now!” nhập code của bạn.Trang có hỗ trợ 5 ngôn ngữ đó là java, javascript , python, typescript và ruby

Sau khi nhập xong code chọn Visualize Execution, click vào forward hoặc last để thực hiện cho từng dòng code.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét